กลุ่มลูกค้าของเรา1. บริษัทจำกัด

สินเชื่อเพื่อธุรกิจของท่าน นำไปขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง เป็นเงินหมุนเวียนในองค์กร เพื่อเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงาน ขยายพื้นที่ใช้สอย

2. โรงงานผลิต

สินเชื่อเพื่อธุรกิจของท่าน นำไปขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง เป็นเงินหมุนเวียนในองค์กร เพื่อเพิ่มการผลิต ซ่อมบำรุง สต็อกวัตถุดิบ

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

สินเชื่อเพื่อธุรกิจของท่าน นำไปขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง เป็นเงินหมุนเวียนในองค์กร เพื่อสต็อกสินค้าเพิ่ม ขยายสาขา ลงทุนในสินค้าตัวใหม่